ประกาศรับสมัครงาน

1. ตำแหน่งงาน ผู้แทนการขายเครื่องมือการแพทย์ (25/05/2560)

- เป็นผู้นำเสนอผลิตภันฑ์ของบริษัท 

อัตรา :

เงินเดือน :

สวัสดิการ :

คุณสมบัติผู้สมัคร :สถานทื่ปฏิบัติงาน :

1 อัตรา 

ตามตกลง

ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ท่องเที่ยวประจำปี

1. เพศหญิง อายุ 23-35 ปี

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาพยาบาลศาสตร์

3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย  อย่างน้อย 2 ปี

4. มีประสบการณ์การทำงานที่ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล คลินิค หรือหน่วยงานรัฐบาล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

5. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

6. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

7. มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

8. สามารถทำงานนอกสถานที่ หรือออกต่างจังหวัดได้

_______________________________________________________________________________________________

2. ตำแหน่งงาน ผู้แทนขายเครื่องมือทางการแพทย์ (21/02/2560) 

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยความรู้และความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี

- มีความขยัน เอาใจใส่ และซื่อสัตย์ต่องานที่รับผิดชอบ

- สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้ากลุ่มเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง

อัตรา :

เงินเดือน : 

สวัสดิการ : 

คุณสมบัติผู้สมัคร :
สถานทื่ปฏิบัติงาน :

หลายอัตรา (ขยายพื้นที่-กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)

ตามตกลง

ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ท่องเที่ยวประจำปี

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือสูงกว่า (สาขาเทคนิคการแพทย์)

3. มีประสบการณ์ การทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 2 ปี 

4. มีประสบการณ์ การทำงานที่ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล คลินิค หรือหน่วยงานรัฐบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

6. มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือเขตต่างจังหวัดได้

8. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

ตามเขตพื้นที่ที่ตกลง

_______________________________________________________________________________________________

3. ตำแหน่งงาน Product Application (21/02/2560) 

อัตรา :

เงินเดือน : 

สวัสดิการ : 

คุณสมบัติผู้สมัคร :
สถานทื่ปฏิบัติงาน :

1 อัตรา

ตามตกลง

ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ท่องเที่ยวประจำปี

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

3. มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

4. มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด เขียน ฟัง อ่าน อยู่ในระดับดี

5. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

6. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

7. มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือต่างจังหวัดได้

ตามเขตพื้นที่ที่ตกลง

_______________________________________________________________________________________________

4. ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (21/02/2560) 

อัตรา :

เงินเดือน : 

สวัสดิการ : 

คุณสมบัติผู้สมัคร :


สถานทื่ปฏิบัติงาน :

1 อัตรา

ตามตกลง

ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ท่องเที่ยวประจำปี

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

3. มีประสบการณ์ ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

5. สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Flight ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง

_______________________________________________________________________________________________

5. ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การเงิน (21/02/2560) 

อัตรา :

เงินเดือน : 

สวัสดิการ : 

คุณสมบัติผู้สมัคร :


สถานทื่ปฏิบัติงาน :

1 อัตรา 

 ตามตกลง

ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ท่องเที่ยวประจำปี

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ การทำงานด้านบัญชี-การเงิน

4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

5. สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Flight ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง

______________________________________________________________________________________________

6. นักเทคนิคการแพทย์ (21/02/2560) 

อัตรา :

เงินเดือน : 

สวัสดิการ : 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สถานทื่ปฏิบัติงาน :

หลายอัตรา

ตามตกลง

ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ท่องเที่ยวประจำปี

1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  คณะ วท.บ เทคนิคการแพทย์

3. หากมีประสบการณ์ทำงาน 1 - 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีใบประกอบวิชาชีพ

5. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

______________________________________________________________________________________________

7. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (21/02/2560) 

อัตรา :

เงินเดือน : 

สวัสดิการ :

คุณสมบัติผู้สมัคร :
สถานทื่ปฏิบัติงาน :

หลายอัตรา

ตามตกลง

ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ท่องเที่ยวประจำปี

1. เพศหญิง-ชาย อายุ 23-35 ปี

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

______________________________________________________________________________________________

8. เจ้าหน้าที่ IT Support (21/02/2560) 

อัตรา :

เงินเดือน : 

สวัสดิการ :

คุณสมบัติผู้สมัคร :
สถานทื่ปฏิบัติงาน :

2 อัตรา

ตามตกลง

1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ ด้าน IT Support

4. มีความรู้ความสามารถด้าน Software และ Hardware ไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. มีความสามารถในการติดตั้ง บำรุงรักษา และดูแลระบบ Network ต่างๆได้

6. หากมีประสบการณ์ในงานระบบ LIS ของห้อง LAB ในโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. มีรถยนต์ส่วนบุคคล มีใบขับขี่ สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

8. มีความกระตือรือร้นในงาน ใฝ่รู้ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ              

ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

______________________________________________________________________________________________

9. ตำแหน่งงาน Product Specialist (21/02/2560) 

- ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้า Rapid Test และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ทางบริษัทฯ นำเข้าและจัดจำหน่าย

อัตรา :

เงินเดือน :

สวัสดิการ :

คุณสมบัติผู้สมัคร :
สถานทื่ปฏิบัติงาน :


2 อัตรา (ขยายงาน)

ตามตกลง

ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ท่องเที่ยวประจำปี

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเทคนิคการแพทย์

3. มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญด้าน Product Specialist มากกว่า 3 ปีขึ้นไป มีค่าตอบแทนเพิ่มให้

4. มีประสบการณ์ ด้านห้องปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ หรือห่้องวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

5. มีความรู้ ความชำนาญทางด้านกลุ่มสินค้า Rapid Test จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

7. ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร แต่สามารถทำงานนอกสถานที่ หรือออกต่างจังหวัดได้

8. มีโอกาศได้ไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ

Office สำนักงานใหญ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหาคร


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________