บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
เข้าร่วมสนับสนุน โครงการดีๆที่มีประโยชน์ "โครงการสานฝันเด็กชลสู่รั้วมหาวิทยาลัย"
ครั้งที่ 7 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560  ณ รร.ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรีรวมภาพกิจกรรมดีๆ ที่ i+Med เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ

--------------------------------------------------------------------------------------